İzmir Ticaret Borsası’ndan odamıza gönderilen yazıda;

Bilindiği üzere ülkemizin en. Önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen zeytin ve zeytinyağı taşıdığı yüksek besin değeri ve insan sağlığına olan katkısıyla temel gıda maddelerinden bir tanesidir. Zeytinyağı, Ülkemizin de aralarında bulunduğu, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde sadece sağlıklı bir gıda maddesi değil aynı zamanda önemli bir ekonomik faaliyet alanı niteliği taşımaktadır

Bu kapsamda, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) talebi ile, sofralık zeytin ve zeytinyağının üretimi sırasında işletmenin kapasitesinin hesaplanması, üretimin her aşamasındaki kayıplar vb, konularda çalışma yapılması ve bu kapsamda bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştır. Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe, fire ve zayiat oranlan konusunda çalışma yapmak üzere Borsamız Sıvı ve Katı Yağ İmalatı, Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti ve Meyve ve Sebzelerin Toptan Ticareti Meslek Komitelerinden ikişer temsilci ile Borsamız uzmanları, UZZK ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon çalışmaları doğrultusunda zeytinyağı sektörüne İlişkin 4 adet anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket sorulan ile sektöre ilişkin sağlıklı veri elde edilmesi amaçlanmış ve oluşturulacak dokümanlarda bu verilerden yararlanılması planlanmıştır.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörüne İlişkin Hazırlanan Anketter:

• Zeytinyağı Üretim Aşamalarında Ortaya Çıkan Fire ve Zayiat Oranlan Ölçümleme Çalışması: https://forms.gle/xyKTsauGYqyyeJSV7
• Zeytinyağının Ambalajlanması Sürecinde Ortaya Çıkan fite Zayiat Oranlan Anket Sorulan: https://forms.gle/292JMumYRU6GyUop8
• Zeytinyağı Filtrasyon Sürecinde Ortaya Çıkan Fire Zayiat Oranlan Anket Sorulan: https://forms.gle/VrDqy1kF8ELucGF46
• Zeytinyağı Rafinasyon Sürecinde Ortaya Çıkan Fire Zayiat Oranlan Anket Sorulan: https://forms.gle/leEo32aGkpc2CYC36