Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 01.09.2021 tarihli yazılarında; İlimiz Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Bozburun-Kayaköy İmar planlarında KDKÇA (Sektörel İhtisas Sitesi) olarak planlı adaların hangi amaca ayrıldığının plan üzerinde belirtilmesi hakkında konu Denizli Beledİyesi’nin 07/03/2006 tarihli ve 160 sayılı kararıyla onaylanmış olup, KDKÇA (Sektörel İhtisas Sitesi) alanları ile ilgili plan notlarında; “Kent içi ve kent girişlerinde görsel ve fiziki çevreyi bozan kullanışların aktarılması amacıyla ayrılmıştır. Söz konusu plan notunda KDKÇA (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) alt Ölçekli planlarda belirtilen koşullarda ve kullanışa uygun olarak kooperatiflere veya özel İlgili kuruluşlara kiralama veya satış yolu ile belediyece tahsis edilecek özel proje alanlarıdır. Bu alanlarda hurdacılar, oduncular, kömürcüler, biriketçiler. her türlü inşaat malzeme satıcıları, ikinci el oto galericileri, keresteciler, nakliyeciler, kargocular için ihtisas siteleri oluşturulabilir. Bu alanlarda tahsis amacının dışında faaliyet gösterilemez.” Denilmektedir.

İlimiz Merkezefendi ilçesi. Bozburun-Kayaköy Mahallesi sınırları içerisinde Sektörel İhtisas Alanı (Hurdacı, oduncu, kömürcü, biriketçi, inşaat malzeme satıcısı, ikinci el oto galericisi, keresteci, nakliyeci, kargocu vb.) olarak imarlı bulunmasına rağmen, bazı kişilerce imar planında belirtilen kullanım türüne aykırı olarak İşyeri, Sanayi Sitesi projesi yapıldığı ve taşınmazların vatandaşa işyeri ve sanayi sitesi olarak satıldığı, satışa yönelik reklam amaçlı ilanlar verildiği bilgisi edinilmiştir. Sektörel İhtisas Alanı olarak planlı olan bu yerlerin, imar planındaki kullanım türü haricinde İşyeri, Sanayi Sitesi olarak kullanılması mümkün olmadığından ve bu yerler için İşyeri, Sanayi Sitesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınamayacağından; vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına plan amacına aykırı İşyeri, Sanayi Sitesi olarak satılmaya çalışılan taşınmazların, yapı ruhsatındaki kullanım amacı kontrol edilmeden satın alınmaması konusunda Odamız üyelerinin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.