TOBB’ den alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen, Avrupa Birliğinin “Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne ülkemizin de dahil edilmesi ve ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik bir basın açıklaması yapıldığı ve konuyla ilgili bir Yeterlilik Kararı yayımlandığı bildirmiştir.

Bununla Birlikte, 20.08.2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazete’ sinde yayımlanan kararda, ülkemizin Kovid-19 kapsamındaki aşı, test ve iyileşme sertifikalarının 2021/953 sayılı Tüzükte belirtilen şartları taşıdığının tespit edildiği ve bu kararla birlikte, ülkemizin “Avrupa Birliği Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemine” dahil edildiği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından “Health Pass” sistemine göre düzenlenen Kovid-19 aşı, test ve iyileşme sertifikalarının(sadece AB’de onaylı Covid-19 aşıları için geçerlidir.) Birlik içinde serbest dolaşım hakkının kolaylaştırılması amacıyla 2021/953 sayılı Tüzük uyarınca düzenlenen sertifikalara eşdeğer olduğunun kabul edildiği belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.