Pekin Büyükelçiliğimizin yazılarına atfen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 12.11.2021 tarih, 34221550-72010197 sayılı yazıda;

Yakın bir gelecekte küresel ekonominin bir numarası haline gelmesi öngörülen Çin ile ilişkilerimizde, ikili ticaret hacmimizin 20 senede 20 kattan fazla artarak 2020’de pandemiye rağmen yaklaşık 26 milyar ABD Doları’na ulaştığı ve Çin’in 2. büyük ticaret ortağımız konumuna geldiği ifade edilmekte,

Türkiye ve Çin arasında “e-ticaret alanında işbirliği”nin önümüzdeki dönemde öne çıkan başlıklardan biri olacağı belirtilmekte, “Çin’in Serbest Ticaret Bölgeleri”, “Çin Ülke Profili”, “E-Ticaret”, “Büyük Körfez (Greater Bay) Bölgesi” başlıklı raporların ve Büyükelçiliğin internet sayfasından erişilebilen “Vatandaşlarımız için Çin hakkında Bilgiler” (http://pekin.be.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes) dokümanlarının Çin’e dair girişimlerde güvenilir bir yönlendirme sağlayacağı kaydedilmektedir.

Yazıda son olarak, Çin’e ihracatımızın artırılması ve ihracatçılarımıza yeni sektörlerin açılmasında, “e-ticaret”in kilit rol oynayacağına değinilmekte, girişimcilerimizin de bu kapsamda Çin tarafıyla her düzeydeki temasları artırmalarında fayda görüldüğü belirtilmekte olup, bunun Odamız üyelerine duyurulması talep edilmiş bulunmaktadır.