14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik” gereğince, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Kuyum ticareti ile iştigal eden üyelerimizin, herhangi bir mağduriyet ve hak kaybı  yaşamamaları için, durumlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirmeleri ve Ticaret Bakanlığı’nın KTBS(Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi)’ne giriş yaparak yetki belgelerini alınması gerekmektedir.