Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 11.10.2021 tarih, 34221550-050.99-9095 sayılı yazılarında; Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı ekte sunulmuştur.