Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 22.10.2021 tarih, 84990428-045.99-9557 sayılı yazılarında; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen “Uygulamalı Eğitimler” ile ilgili yazı eki ekte sunulmuştur.