Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklikler 31.1.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Taşımacılık sektörünü ilgilendiren en önemli değişiklik yetki belgesi sahiplerinin U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluğunun;

  • C2,C3,L1,L2,N1,N2,T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile C1,K1,K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,
  • C1,K1,K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için 1/1/2024 tarihine kadar ertelenmiş olmasıdır.

Söz konusu yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.