Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 07.02.2022 tarihli yazıda,

Avrupa Birliği’nin 2020/1054 sayılı Direktifi uyarınca, AB üyesi devletler arasında yapılan taşımacılık işlemleri sırasında, sınır geçişlerinin kayıt altına alınmasını öngören “Sınır geçişlerinin takografa manuel olarak kaydedilmesi” uygulaması 2 Şubat’ta yürürlüğe girdiği,

Bu kapsamda, araçların AB üyesi devletlere yapılan taşımacılık operasyonları sırasında geçmiş oldukları sınır kapılarından hemen sonra olabildiğince sınıra yakın bir noktada kullanılacak ilk dinlenmenin başlangıcında, araç park halindeyken, o ülkeye ait kodu dijital takografa manuel olarak girmeleri gerektiği,

Konuyla ilgili olarak İtalya’dan alınan bilgide, İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından bir Genelge yayınlandığı bildirildiği,

Söz konusu Genelge hükümlerince, varış yapılan liman dışında, tren istasyonu dışında veya sınırdan uzaktaki mola noktalarında ülke kodunun geç kaydedilmesi ya da hala kaydedilmemiş olması halinde, 52 Avro-102 Avro arasında bir cezai işlemin uygulanmasının muhtemel olduğu,.

Dijital takograf ile donatılmış araçlarda yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi ile olası cezai uygulamaların önüne geçileceği değerlendirildiği belirtilmiştir.

Getirilen kural, AB üye devletlerinde kayıtlı nakliyeci ve sürücülere ilişkin olsa da, bu konuda herhangi bir cezai işleme maruz kalınması halinde, mevcut bilgi ve belgeler ile [email protected] adresine bildirimde bulunulması halinde, ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulabileceği bildirilmiş, konunun üyelerimizin bu hususta bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.