20.02.2021 tarih 31401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yürürlüğe giren, “Şirket kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile imza verilerinin elektronik ortamda temini hakkında yasal düzenleme yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesi düzenlemesi çerçevesinde; MERSİS üzerinden yapılan kuruluş ve yetkili atama tescili başvurularında imzaya yetkili olanların (yeni nüfus kimliğe sahip kişiler için) imza verilerinin elektronik ortamda mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarından MERSİS üzerinden temini sağlanarak, bu düzenlemeyle ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze verilen imza beyannamelerinin elektronik ortamdan verilmesi sağlanmıştır.

Yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla, MERSİS üzerinden yapılan tescil başvuru ekranına “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” modülü oluşturulmuştur. Yetki kabul işlemleri, MERSİS’de, tescil başvurusu sırasında sistem tarafından yetki kabul onayı vermesi istenilen yetkili (yeni nüfus kimliğe sahip kişiler için) olarak atanan her bir kişi kendisi tarafından e-devlet, e-mobil ve e-imzası ile giriş yaparak “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” modülüne giriş yaparak yetki kabul onayının verilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, MERSİS üzerinden tescili için başvuru yapılan şirket kuruluşlarına ait ana sözleşmelerin tüm ortaklarının (tüm ortakların yeni nüfus kimliğe sahip olması gerekmektedir) e-imza ile imzalaması ve yetkililerinin (tüm yetkililerin yeni nüfus kimliğe sahip olması gerekmektedir) sistem üzerinden yetki kabul onayı vermesi halinde ortakların ve yetkililerin Müdürlüğümüze gelmemeleri de sağlanmıştır.           

01/03/2022 tarihi itibariyle MERSİS üzerinden tescili için müracaat edilecek yetki atama ile kuruluş başvurularında elektronik imza ile tescil başvuruların oluşturulmasına başlanacaktır.

Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların, herhangi bir aksamaya neden olmaması için MERSİS ana sayfasında bulunan “YARDIM” bölümünde “DİJİTAL İMZA BEYANI” dokümanının incelenmesi ve bu yeni uygulama ile işlem sürecinin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesi hususu önem arz etmektedir.