Denizli Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydının kurulmasına ilişkin Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği”nin 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, KSTK Yönetmeliği’nin “Yürürlük” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrası (a) bendine göre Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan faaliyetlerden; enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü için KSTK Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup diğer sektörler için henüz yürürlüğe girmediği belirtilerek, KSTK Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendine göre, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesislerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde Bakanlık KSTK Sistemine kayıt olmasının beklendiği, bu kapsamda yalnızca enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü için 2022 vılı Haziran ayına kadar kayıt yükümlülüğü bulunduğu belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.