Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumunun faydalanıcısı olduğu “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UPV’ uygulanmaya başlamıştır. Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye’yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” (Women-Up) oluşturulmuştur.

Kuruntumuzun “Operasyon Faydalanıcısı” olduğu ve doğrudan hibe bileşeninden oluşan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesinin bütçesi yaklaşık 29.5 Milyon Avrodur. Söz konusu bütçenin %15’i ulusal katkıdır (4.4 Milyon Avro). Geri kalan kısım ise (25.1 Milyon Avro) AB katkısıdır.

Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklemnesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir.

Kadın girişimcilere ait 05.03.2012 tarihinden sonra kurulan işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında: kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır.

21 Şubat 2022 tarihinde E-Devlet üzerinden ön başvuruları başlamış olan Women-up projesinin kesin kayıt süreci 1 Mart 2022 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bu çerçevede projenin yararlanıcı olan Denizli ilinin kontenjanı 400 kadın işveren ve 400 kadın işçidir. 20 ay süreyle 2022 yılında 3984,44 TL tutarında destek sağlanması söz konusudur. Denizli ilindeki kadın işverenlere ulaşılması projeden verimli bir şekilde ilimizin yararlanması açısından önem arz etmektedir, denilmektedir.