Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 1975 TIR Sözleşmesi ve 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) çerçevesinde çürütülen TIR Karnesi hareket, çıkış ve varış işlemlerinin ilgili gümrük idarelerince yürütülmekte olduğu,

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, TIR Karnesi hamillerinin işlemlerini kolaylaştırmak adına uygulanmaya başlanan izinli gönderici uygulaması kapsamında, TIR Karnelerinin, gerekli tescil işlemlerini yaptırılması amacıyla fiziki olarak gümrük idaresine gönderilmesi gerekliliği uygulamasına son verildiği,

Bu kapsamda TIR Karnesi kapsamında İzinli gönderici işlemleri,

  1. İzinli gönderici, ihracat yükü taşıyacağı TIR Karnesi kapsamında tescil edeceği TIR İhracat özet Beyanın üzerinde yalnızca ilk taşıma senedinde İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarasını beyan ederek TIR İhracat Özet Beyanı tescil edeceği,
  2. İzinli gönderici tesisinde yüklenen ve TIR karnesi kapsamında ihracat eşyası taşıyan araç için TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmayacağı,
  3. TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmadan, ilgili firma temsilcisi tarafından TIR İhracat Özet Beyan numarası ve İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası hareket gümrük idaresine beyan edileceği,
  4. Hareket gümrük İdaresinde ilgili memur tarafından sunulan bilgiler kullanılarak VOLET-1 tescilinin sistem üzerinden yapılacağı,
  5. Çıkış gümrük idaresi kendisine ibraz edilen ve üzerine herhangi bir resmi mühür tatbik edilmemiş olan TIR Karnesi üzerinde Gümrük Genel Tebliği (TİR İşlemleri) (Seri No: 1) 39 uncu maddesi çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştireceği,
  6. Hareket gümrük idaresince tatbik edilmeyen resmi mühür de karnedeki ilgili alana çıkış gümrük idaresi tarafından tatbik edilecek ve VOLET-1 ile VOLET-2 yapraklan koparılarak TIR Karnesi sürücüsüne verilmesi şeklinde gerçekleştirileceği,

Diğer taraftan, söz konusu taşımanın izinli gönderici kapsamında olduğu, TIR karnesinde ve sistemde yer alan mühür numarasının ÎGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası olduğunun tespit ile doğrulanması ise yine gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Düzenlemeye ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan “İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzu” ve İzinli Göndericilerin TIR Karnelerini nasıl dolduracağına ilişkin örnek aşağıda sunulmuştur.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.