Denizli  Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen 22.03.2022 tarihli ve E-59253081-300-3030758 sayılı yazılarına istinaden; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Daire Başkanlığı)’nün Korumalı İş Yerleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sağlanan teşvikleri kapsayan yazısı aşağıda sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.