Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 24.03.2022 tarih, E-34221550-045.99-3156 sayılı yazılarına istinaden;

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan TOBB’a iletilen yazıda; “Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecektir.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.
Geliri sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde verebilirler. Hazır Beyan Sistemine Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılmaktadır.” Denilmektedir.

Konu ile ilgili tanıtım filmi ve broşürler aşağıda paylaşılmıştır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Tanıtım Filmi;

Link : 
https://drive.google.com/drive/folders/1oReWofSmgAYfCS2W7sEHluB81cdiwBD1 adresinden de bilgilendirme içeriklerine ulaşılabilmektedir.