Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 28.03.2022 Tarih, E-34221550-045.99-3287 sayılı yazılarına istinaden;

T.C. Ziraat Bankası’nın akaryakıt sektörüne yönelik düzenlediği yeni destek paketleriyle üye işyerlerine komisyon ve ücretleri ile teminat mektubu komisyonlarında indirim uygulandığı belirtilmiştir. Gerçekleşen uygulama ile akaryakıt bayilerine bu dönemde finansal destek sağlanarak, firma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı verilmesi hedeflenmekte olup; bu amaçla, kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak akaryakıt satışları için üç modelde, 6 farklı özel fiyatlama seçeneği oluşturulduğu ifade edilmiştir. İlgili yazı ekte sunulmuştur. Üyelerimizin bilgisine sunulur.