Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 20.05.2022 tarih ve E-34221550-770-5092 sayılı yazıda, Türk Patent ve Marka Kurumu ile işbirliğiyle aşağıdaki program çerçevesinde bilgilendirme webinarlarının düzenleneceği ve webinar sonunda katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı belirtilmektedir. Program ekte sunulmuştur.

• 26 Mayıs 2022 14:00: Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvuru Hazırlama Webinarı

Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/96460846519
(Şifre: 571952)

• 9 Haziran 2022 14:00: Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Denetim Süreçleri ve Hukuki İşlemler Webinarı

Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/94436433547
(Şifre: 432397)

• 30 Haziran 2022 14:00: Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Koruması, Doğru Ürün Seçimi ve Başvuru Hazırlanması Webinarı

Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/99340472532
(Şifre: 226711)

• 4 Ağustos 2022 14:00: Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tescil Sonrası İşlemler ve Ticarileşme Webinarı

Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/94028221068
(Şifre: 603115)

İlgili Üyelerimizin bilgisine sunulur.