Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen; 30.06.2022 Tarih, E-34221550-045.99-6727 sayılı yazılarında, 06 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 14:00 de “Sanayide GES Uygulamaları” isimli webinarı düzenleneceği bildirilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Enerji Meclisi ve Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) işbirliği ile, güneş enerjisi sistemlerinin sanayi tarafından kullanımı, GES uygulamaları, maliyet avantajları ve destekleri gibi konular özelinde; Güneş Enerjisine Yönelik Teşvikler ve GES Projelerinin Olmazsa Olmazları isimli oturumlarda değerlendirilecektir. Webinara https://webinar.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, program ekte sunulmuştur. İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

Seminere katılım adresi:
https://tobb-org.zoom.us/j/95744242102?pwd=TmtQWnJ4NGJ2ZGlUVVE1dFZHSHhVdz09
(Şifre: 308003)