Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından uygulanan ve KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı’nın (İŞMEP) “Denizli başvuruları başlamış bulunmaktadır.

Tekstil konfeksiyon, tekstil boyahane, tekstil dokuma, kalite kontrol, depolama ve mermer işleme alanlarında iş arayan 200 kişinin mesleki becerilerini geliştirmelerini desteklemek ve İstihdam olanaklarını artırmayı amaçlayan İŞMEP programının desteklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi olup; programın tüm detaylarına ekteki dosyalardan ulaşılması mümkündür.

İŞMEP Programı Kapsamında Verilen Destekler:

  • İşbaşı ve İş dışı mesleki eğitimler
  • ILO standartlan, çalışma mevzuatı, işyerinde temel haklar ve prensipler, sürekli mesleki gelişim, işyerine uyum, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültürler arası iletişim hakkında eğitimler (ILO Türkiye Ofisi tarafından verilmektedir.)
  • İşe yerleştirilen her katılımcı için işverene 6 ay boyunca sürecek olan aylık ücret desteği (aylık yaklaşık 1750 TL)
  • İşe yerleştirilen her katılımcı için işverene 6 ay boyunca sürecek olan sosyal güvenlik prim desteği (aylık yaklaşık 1250 TL)
  • Kadınlar ve engelli kişiler için ilave destekler (çalışanın kendisine ödenecektir)
  • Kadın yararlanıcılar için çocuk bakım hizmetleri desteği (çalışanın kendisine ödenecektir)
  • Suriyeli katılımcılar için çalışma izni harcı desteği

Bu itibarla, işletmeler için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2022 olarak belirlenmiştir.