Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılı Eylül-Aralık aylarını kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları* Büyükbaş hayvan sakatat ve Yan Ürünler ile Küçükbaş sakatatları online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra 28.07.2022 tarihi saat 14:00’a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmek üzere, Kurumumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaralan ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,

İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,

İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,

Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi,

Alıcı katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurum’ca belirlenen tutardaki geçici teminatını nakit veya teminat mektubu olarak verecektir.

On Teklif Verme Tarih ve Saati: 01.08.2022 Saat 10:00’dan 04.08.2022 Saat 16:00’e kadardır.

E-İhale Saatleri:

Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin (kelle derisi dahil) 09 Ağustos 2022 Salı günü saat:10:00’da Küçükbaş hayvan derilerinin 09 Ağustos 2022 Sah günü saat 14:00’te,

Küçükbaş hayvan bağırsaklarının 09 Ağustos 2022 Salı günü saat 16:00’da Büyükbaş hayvan sakatatlarının 10 Ağustos2022 Çarşamba günü saat IG:ÖÖ’da Küçükbaş hayvan sakatatlarının 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14:00’te,

Geçici Teminat Tutarları Büvükhaş deri için: 75,000,00 TL Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için: 80.000,00 TL

Küçükbaş deri için: 3.000,00 TL

Küçükbaş Bağırsak için: 2.500,00 TL Küçükbaş sakatat için: 5.000,00TL

Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir. denilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.