Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; Denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılık içerisindeki payının arttırılması ve karayolu ile taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemi donatanlarına verilecek desteğin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’ in , 09.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmiştir.

Yönetmelik metni ve ekleri yazımız ekinde sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.