Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 15.09.2022 Tarih, E.34221550.611.04-9137 sayılı yazılarında; iklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelerin gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline geldiği belirtilerek; sektörleri kapsamlı bir dönüşüme zorlayacak, yaşam tarzını kökten değiştirmeye sebep olacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına kapı aralayacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projelerin yapıldığı; raporlar, eylem planları, yol haritaları hazırlandığı; etkinlikler, webinarlar, toplantılar, eğitimler düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda, bu projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve yeşil dönüşüm destek paketlerinin, finansman kaynaklarının, hibe ve teşviklerin tek bir sitede toplanması bir bütünlük oluşturarak bu çalışmalara ulaşımı kolaylaştıracak, görünürlüklerinin artmasını sağlayacak, bütün bu birikimin arşivlenmesine olanak yaratılması düşüncesinden hareketle, Birliğin bünyesinde https://iklim.tobb.org.tr/ adresinden ulaşılabilen iklim web sitesi kurularak erişime açıldığı bildirilmektedir.