Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 12.09.2022 Tarih, E-34221550-050.99-8979 sayılı yazılarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yazısına atfen; 17-19 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da UZAL-CBS Sempozyumu’nun (Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu) sekizincisinin düzenleneceği belirtilmektedir.

Konferans hakkında detaylı bilgiye https://uzalcbs2022.csb.gov.tr/, kayıt bağlantısına https://kongresistemi.com/uzalcbs2022/ adreslerinden ulaşabileceği bildirilmiştir.