Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden tarafımıza iletilen 20.09.2022 tarih, 9238 sayılı yazıda; MKİ Hızlı Destek Programı Uygulama Esaslarında hükmü bulunan “180 prim gününden fazla çalışmamış” ifadesinin “30 prim gününden fazla çalışmamış” olarak değiştirilmesi, ayrıca 100 bin TL faizsiz ve teminatsız geri ödemeli desteğin 200 bin TL’ye yükseltilmesi talep edildiği belirtilmektedir.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, dış finansman sağlayıcılarla birlikte tasarlanan proje kapsamında yürütülmektedir. İstihdam edilecek personellerde aranacak şartlar proje taraflarıyla birlikte; desteğin hedef kitlesinin öncelikli istihdam ihtiyaçları, bütçe imkanları, genç ve kadın istihdamı öncelikleri gibi parametre ve kıstaslar dikkate alınarak belirlenmiş ve KOSGEB web sayfasında ilan edildiği belirtilmektedir.

Programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe kısıtı ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvurulan için yeni istihdam edilecek personel başına verilen destek tutan 125 Bin TL’ye çıkarıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.