Et ve Süt Kurumundan gelen; 18.11.2022 Tarih, E-71203735-942.02.03-166561 sayılı yazılarına istinaden; Genel Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılı Ocak-Mart aylarım kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları* Büyükbaş hayvan sakatat ve Yan Ürünler ile Küçükbaş sakatatları online teklif toplama usulü ile satılacaktır. Denilmektedir. İlgili yazı ekte sunulmakta olup, ilgili üyelerimizin bilgisine sunulur.