Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminde yapılan teknik düzenlemelere ilişkin yazı eki ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.