Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin TOBB’a iletmiş olduğu yazılarına istinaden, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından alınacak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü taşıt, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerin fiyat değerlerini içeren 2023 Yılı I. Dönem Hurda  Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlendiği bildirilmektedir.