Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazılarında, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 09.03.2023 Tarihinde Devlet Destekleri Eğitim Programının düzenleneceği bildirilmiştir. “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” Katılımı ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 3 Mart 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kontenjan 1000 kişi ile sınırlıdır.

Kayıt: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr

YENİ NESİL İHRACAT DESTEKLERİ VE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI:

13.00 Açılış
13.10-14.40 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri-Mal İhracatı
13.10-13.40 Kobi ve Kümelenme Destekleri
13.40-14.00 Tanıtım ve Fuar Destekleri
14.00-14.20 Markalaşma ve Tasarım Destekleri
14.20-14.40 E-İhracat Destekleri
14.40-15.10 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri -Hizmet İhracatı
15.10-15.40 İthalatta Ticaret Politikası Önlemleri – İthalatta Korunma Önlemleri
15.40-16.25 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
16.25-16.55 Ticarette Teknik Engeller
16.55-17.15 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu