Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

2401.20 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “tamamen veya kısmen sapları koparılmış, daman çıkarılmış tütün” ürünlerinin, 31.03.2023 tarihinden itibaren ülkeye girişinde Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya bitki sağlığı kontrolü sonucunda uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı belirtilmiş, bunun üyelerimize duyurulması istenmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.