Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atfen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 24.03.2023 tarihli yazı ve ekinde yer alan 2023 yılında petrol ve doğalgaz üretimine/ihracatına başlaması beklenen Senegal’e ilişkin hazırlanan, sözü edilen projelerdeki mevcut durumu ve fırsatları içeren “Senegal Enerji Sektörü Raporu” ve “Senegal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu” başlıklı dokümanlar ilişikte yer almaktadır.