Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığının yazılarına atfen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde alınan 18.07.2023 tarih, 7767 sayılı yazıda aynen;

“Son dönemlerde Azerbaycan gümrük kapılarında, yasal haklarından fazla miktarda sigara getirdikleri için alıkonulan TIR şoförlerimiz yaşadıkları sorunlar hakkında Büyükelçiliğimize, Müşavirliğimize, ÇİMER ve Konsolosluk Çağrı Merkezine şikâyette bulunulduğu,

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 21 Ağustos 2020 tarih ve 303 No’lu Karar ile “Gerçek Kişiler Tarafından İmalatta veya Ticari Amaçlarla Kullanılması Amaçlanmayan Eşyanın Tercihli ve Basitleştirilmiş Gümrük Geçiş Kuralları” uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 188.1.1. maddesi uyarınca tüketim vergisinden muaf kılınan 1.5 litre alkollü içki, 200 adet sigara (1 karton) ve 20 gram altının, 18 yaşını dolduran her gerçek kişi tarafından her takvim ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere gümrükten geçirilmesine” müsaade edilmekte olduğu, yukarıda kaydedilen limitlerin üzerindeki eşya, fazla kısım veya adet için tespit edilen gümrük değeri üzerinden vergi ödenmesi gerektiği,

Sınır kapılarındaki halihazırdaki uygulamada; gümrük beyanında bulunmadan yanlarında bir kartondan fazla sigara bulundurdukları tespit edilen şoförler, öncelikle sınır kapısındaki gümrük idaresi tarafından idari veya adli soruşturmaya tabi tutulmakta ve sigaranın değerinin tespiti için ekspere gönderilmekte, eksperin belirlediği değer yasal sınırın (500 Manat, yaklaşık 295 Dolar) üzerindeyse Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi’nin Soruşturma Şubesine ve soruşturma şubesinin kararı uyarınca mahkemeye sevk edildiği,. söz konusu prosedür iki-üç ay gibi uzun bir süre devam edebilmekte olup diğer yandan, beraberinde bulundurduğu sigaranın değeri yasal sınırın altında olduğu değerlendirilen şoförler hakkında idari soruşturma kararı verilmekle ve hükmolunan para cezasını ödemeleri koşuluyla, şoförlerin ülkeden çıkış yapmalarına izin verildiği,

Yukarıda belirtilen hususlar, Müşavirliğimizce Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne (UND) e-posta yoluyla ve telefonla bildirilmekle beraber söz konusu sorunların tekrarlanmaması için nakliye şirketlerinin, ülkemizden Azerbaycan’a yük taşıyan veya Azerbaycan’dan transit geçen TIR şoförlerimizin yukarıda belirtilen hususlar konusunda bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı” hususlarına yer verilmiş bulunmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.