Konya Sanayi Odası’ndan Birliğimize intikal eden 25.08.2023 tarih ve 20718923-051.02-E.730 sayılı;
savunma sanayii alanında yerlileştirme ve millileştirme ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde,
23-25 Kasım 2023 tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 7. Konya Savunma
Sanayi Tedarikçi Buluşmaları programının çağrı metni aşağıda sunulmuştur.