TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda Ticaret Bakanlığının yazısına atfen; İtalyanın bazı bölgelerinde, Ekim 2024’den geçerli olmak üzere Euro-3 ve Euro-4 standartlarındaki araçların yük taşımalarına izin verilmeyeceği belirtilmekte ve söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bir örneği ilişikte sunulmaktadır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.