Denizli Valiliği, İl Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen, 08.01.2024 Tarih, E-13795583-300-5405697 sayılı yazılarında; Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayene müracaatlarının 29 Şubat 2024 Tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

Konu  ile ilgili yazı ekte sunulmuştur. İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.