Denizli sanayisi, yenilikçi girişimleriyle daha da değişecek, hızla gelişip büyüyecektir. Güncel gelişmelerden asla uzak kalmayan, girişimci ruhunu ve modern makine parkını, günümüz ihtiyaç, talep ve koşullarına göre yeniden modernize edecek yatırımcılarımız, yeni sektörler, yeni işletmeler ile daha fazla istihdama imza atacak; hatta uluslararası çok uluslu ortaklıkların olduğu büyük yatırımların ve dünyanın dört bir tarafındaki yenilikçi yatırımcıların şehrimize ilgi duymasının da önünü açacaktır. Denizli’miz, bu anlamda uluslararası çok ortaklı büyük yatırımlar ile yatırımcılar arıyor. Buradan yeni iş birliklerine açık olan yatırımcılarımıza bir çağrıda bulunuyor “Gelin birlikte çalışalım” diyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 6,3 MİLYON EUROLUK DESTEK ALDIK

Şehrimizin sanayisi ile ticaretine yön verecek Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm (DTTD) Projemizden sonra, beraberinde eş güdümlü ve tamamlayıcı yeni projelere de imza attık. Bu kapsamda, Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kurulması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla, başka bir proje daha başlattık… Ülke genelinde açılacak 21 sektörel mükemmeliyet merkezleri ile iş birliği içinde çalışacak mesleki eğitim yetkinlik gelişimi için kurulacak sektörel merkezlerden birinin, tekstil teknolojisi alanında ilimizde yer alması için adım attık ve bu hayalimizi de hayata geçirdik. Ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan tekstil teknolojisi öğretmenleri ile KOBİ’lerimizin çalışanlarına, Denizli Teknik Tekstil Merkezimizde (DTTM) ücretsiz eğitimler verdik, veriyoruz. 20 farklı ilden 160 tekstil teknolojisi öğretmenimiz ile 40 KOBİ çalışanımız, DTTM’den eğitim aldı. Amacımız başta üyelerimiz olmak üzere mesleki okullardaki öğretmenlerimiz ile sektördeki çalışanlarımızın teknik kapasitelerini artırarak üretim yeteneklerini geliştirmek, sektörlerdeki verimi ve kaliteyi artırmaktır.

Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasının da hedeflendiği, bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını da içeren AB destekli 143 bin 938 euro bütçeli Denizli’de Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi Projesi’ni de bu amaçla başlattık.

Bugüne kadar, Avrupa Birliği’nden toplamda 6 milyon 300 bin euroluk büyük bir kaynağı bu projelerimiz sayesinde ülkemize, şehrimize, sanayimize ve sektörlerimize kazandırdık.

HER İŞİN BAŞI NİTELİKLİ EĞİTİM

Ayrıca, Uygulamalı İngilizce Dış Ticaret Eğitimi verdik. Üyelerimiz için iş İngilizcesi ve Almancası kursları açtık. Protokol ve iş kültürü eğitimi, e ticaret ve muhasebe gibi 130’un üzerinde farklı konuda kişisel ve mesleki eğitim kurslarını hazırlayıp hayata geçirdik. Girişimcilik eğitimleri de verdik. Özellikle gençlerimiz ile kadınlarımızı ve yeni iş kuracak vatandaşımızla yeni iş fikirlerini destekledik. Kadınlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile, facebook ve Instagram gibi sosyal mecraları ticarette kullanma yetisi kazandıracak özel bir eğitim de verdik.

KOSGEB DESTEĞİYLE ÜYELERİMİZİ DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAKİ FUARLARA GÖNDERDİK

Türkiye’nin a takımında yer alan 9’uncu ihracatçı sanayi şehriyiz. Bu noktaya kolay gelinmedi; bu nokta da kalmak da kolay değil! Ancak, biz çok daha iyisine ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizli Ticaret Odası (DTO) olarak özellikle yurt içi ve yurt dışındaki sektöründe öncü fuarları önemsiyor, üyelerimizin katılabilmeleri için özel bir çaba gösteriyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’mızın (KOSGEB) destekleriyle, her yıl yüzlerce üyemizi bu büyük organizasyonlara götürüyoruz. Üyelerimizle ilgili faaliyetlerimiz için bugüne kadar yaklaşık 26 milyon 500 bin TL’lik destek aldığımız KOSGEB Başkanımıza, ilgi ve desteklerinden dolayı özellikle teşekkür ederiz.

DENİZLİ’MİZ, ÖRNEK GİRİŞİMCİLİĞİYLE, EKONOMİMİZİN KAHRAMANIDIR

İnsanımızın örnek gösterilen ve yılmayan girişimci ruhuyla, firmalarımız ile yatırımcımız her daim kazandı ve kazandırdı. 7 gün 24 saat yılın 365 günü durmadan çalışan üretim, istihdam ve ihracat arttıran işletmelerimizle çalışanlarına, ben kısaca “ekonominin kahramanları’ diyorum ve kendilerine bir kez daha tek tek teşekkür ediyorum.

El birliğiyle Türkiye’mizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız; önümüzdeki yüz yılı ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ yapacağız.

WE ARE LOOKING FOR INVESTORS WITH LARGE INTERNATIONAL MULTIPLE PARTNER INVESTMENTS

Denizli industry will change further with its innovative initiatives and will develop and grow rapidly. Our investors, who never stay away from current developments and who will modernize their entrepreneurial spirit and modern machinery according to today’s needs, demands and conditions, will create more employment with new sectors and new businesses; It will even pave the way for large investments with international multinational partnerships and innovative investors from all over the world to be interested in our city. In this sense, Denizli is looking for investors. From here, we make a call to our investors who are open to new collaborations and say, “Let’s work together.”

WE RECEIVED SUPPORT OF 6.3 MILLION EUROS FROM THE EUROPEAN UNION

After our DTTC project, we also carried out new coordinated and complementary projects. In this context, we have initiated another project with the aim of increasing the quality of vocational education through the establishment of a Textile Technology Sectoral Center of Excellence… One of the sectoral centers to be established for vocational education competence development, which will work in cooperation with the 21 sectoral centers of excellence to be opened across the country, is located in our city in the field of textile technology. We took a step forward and realized this dream of ours.  We provide trainings to textile technology teachers working in vocational and technical education institutions in our country and to the employees of our SMEs at our Denizli Technical Textile Center (DTTC). 160 textile technology teachers and 40 SME employees from 20 different provinces receive training at DTTC. Our aim is to improve production capabilities and increase efficiency and quality in the sectors by increasing the technical capacities of our members, teachers in vocational schools and employees in the sector.

 On the other hand, for this purpose, we started the EU-supported Integrative Science and Art Education Project in Denizli with a budget of 143 thousand 938 euros, which aims to increase the quality of education and training and includes increasing the quality of special education services for integrative education.

Up to now, we have provided a total of 6 million 300 thousand euros of resources from the European Union to our country, city, industry and sectors thanks to these projects.

QUALIFIED EDUCATION FOR EVERY JOB

We also provided Applied English Foreign Trade Trainings.  We opened business English and German courses for our members. We have prepared and implemented personal and professional training courses on more than 130 different subjects, such as protocol and business culture training, e-commerce and accounting. We also provided entrepreneurship training. We supported new business ideas, especially for our youth and women, as well as our citizens who will start new businesses. We also provided training to our women on using social channels such as Facebook and Instagram in business, together with the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB).

WITH KOSGEB SUPPORT, WE SENT OUR MEMBERS TO FAIRS AROUND THE WORLD

We are the 9th exporting industrial city in the first league in Turkey’s economy.  It was not easy to get to this point; It is not easy to stay at this point! However, we are working with all our strength to achieve better. As Denizli Chamber of Commerce (DTO), we attach particular importance to leading fairs in the domestic and international sector and make a special effort for our members to participate. With the support of our Small and Medium Enterprises Development and Support Administration (KOSGEB), we take hundreds of our members to these large organizations every year. We would especially like to thank our KOSGEB President, from whom we have received support of approximately 26 million 500 thousand TL so far for our activities regarding our members, for his interest and support.

OUR DENIZLI IS THE HERO OF OUR ECONOMY, WITH ITS EXEMPLARY ENTREPRENEURSHIP

With the exemplary and indomitable entrepreneurial spirit of our people, our companies and investors have always won and made others gain. I briefly call our businesses and their employees, who work 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, increasing production, employment and exports, as “heroes of the economy” and I would like to thank them one by one once again.

Together, we will take our Turkey to a much better point in the second century of our Republic;  We will make the next hundred years ‘Turkey’s Century’.