Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alına yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Birliğimize iletilen yazıda; bakım kuruluşlarının yetkinliklerinin
artırılması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi, uygulama bütünlüğünün
sağlanması ve işlemlerde sadeleşmeye gidilmesi amacıyla Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Taslağı hazırlandığı bildirilmiştir.
Bahse konu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmelik doğrultusunda, gerekçeleri ile birlikte 12 Haziran 2024 tarihine kadar Odamız [email protected] eposta adresine gönderilmesi hususu bilgilerinize sunulur.