FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

05Eki09:3013:30FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

Etkinlik Bilgileri

İÇERİK

İşletmelerde kaynakların doğru ve verimli kullanılması, kararların sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ancak ve ancak işletme sahibi / yöneticileri /   çalışanlarının finansal bir bakış açısına sahip olmaları ve mali verileri etkin kullanabilmeleri ile sağlanabilir. Bu noktadan hareketle iki gün sürecek olan eğitimimizde finans kökenli olmayan işletme yönetici ve çalışanlarının finansal konularla ilgili olarak yeterli düzeyde bilgilendirilmeleri ve bu şekilde işletmenin çeşitli birimleri arasında bir sinerji yaratılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

 • Muhasebenin Temel İlkeleri ve Kavramları, Finansman Fonksiyonu
 • Gelir/Gider, Kaynak/Kullanım, Tahsilat/Ödeme, Tahakkuk/Proforma Kavramları
 • Temel Finansal Tablolar
  • Bilanço,
  • Gelir Tablosu,
  • Nakit Akış Tablosu
 • Finansal Tabloların Analizi ve Yorumlanması
  • Yatay Analiz,
  •  Dikey Analiz,
  • Oran Analizi,
 • Finansman Kaynakları (Factoring, Forfaiting,Leasing, Risk Sermayesi, Türev Ürünleri )
 • Temel Finans Matematiği
  • Paranın Zaman Değeri,
  • Net Bugünkü Değer,
  • Sermaye Maliyeti İç Karlılık Oranı,
  • Adat Hesaplama
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
  • Alacak yönetimi,
  • Stok yönetimi,
  • Nakit Döngüsü
 • Maliyet-Kar-Hacim Analizleri
  • (Sabit-Değişken ve Yarı Değişken Maliyetler,
  • Başa baş Noktası analizleri
  • Katkı Payı Analizleri)

 

 • Konularla İlgili Örnek Uygulamalar

 

KİMLER KATILMALI

İşletmelerin karar alma süreçlerinde yer alan, finansal bilgileri anlayıp karar alma sürecinde bu bilgileri kullanmak isteyen finans dışı alanlardaki işletme ortakları, yöneticileri ve yönetici adayları ile finansal konularda  kendilerini geliştirmek isteyenler.

EĞİTMEN

Esra ŞENGÜL (Bağımsız Denetçi-SMMM)

 

1989 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden  mezun olmuştur. Sırasıyla 1991-1996 yılları arasında Turban Turizm A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 1996-2003 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de Denetçi, 2003 yılında Akdeniz Kimya A.Ş.’de Mali ve İdari  İşler Müdürü, 2004 yılında Boğaziçi Bağımsız Dış Denetim şirketinde  Başdenetçi ve İzmir ABİGEM’in çeşitli projelerinde Eğitmen ve Finansal Danışman, 2005-2009 yılları arasında da Öger Grup Türkiye’de  Denetim Müdürü, 2010-2013 döneminde Kılıç Deniz Ürünleri  ihracat İthalat ve Tic. A.Ş.’de  Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği, Mayıs 2013-Mayıs 2019 Dönemlerinde Beşer Holding A.Ş. topluluk şirketlerinde  Denetimden Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyeliği görevlerinde bulunmuş, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın uygulamasına ilişkin olarak TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlerde eğitmen olarak görev almıştır.

Denetim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları, Bütçeleme, Maliyet  ve Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama,  Türkiye Finansal Raporlama Standartları  başlıca uzmanlık alanları olan ŞENGÜL halen  Mali Müşavir olarak danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

Hali hazırda vermekte olduğu bazı eğitimlerin başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)
 • İşletmelerde Suistimallerin Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi
 • Firmalarda İç Kontrol Sistemleri
 • Şirket Yönetiminde Finansal Vizyon ve Finansal Hedef Oluşturma
 • Finansal Raporlama ve Yönetsel Karar Alma
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 • Finansal Tabloların Analizi Eğitimi
 • Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi
 • İşletmelerde Bütçelerin Düzenlenmesi ve Kontrolü
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İşletmeler İçin Temel Hukuk Bilgisi
 • Temel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • İleri Düzey Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

YÖNTEM : Anlatım, Soru/Cevap, Açıklamalı Örnek Çözümü

Daha fazla göster

Zaman

(Salı) 09:30 - 13:30