FİRMALARDA FİNANSAL RİSK ANALİZİ

30May09:0012:30FİRMALARDA FİNANSAL RİSK ANALİZİ

Etkinlik Bilgileri

Amaç: Son dönemlerde döviz kurlarında, faiz oranlarında, menkul kıymet ve mal fiyatlarındaki dalgalanmalar işletmeleri doğrudan etkilemekte,  işletmeler, dışsal nedenler ile ortaya çıkan ve kontrolleri dışında olan bu faktörler nedeni ile finansal riskler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüzde şirket yöneticilerinin şirketlerini tehdit eden finansal riskleri ve stresleri hızla belirlemeleri ve çeşitli araçlar ve yöntemler ile bunları yönetebilmesi beklenmektedir.  Bu noktadan hareketle  eğitimimizde;  işletme sahibi, yönetici ve yönetici adaylarına, finans ve muhasebe yetkilileri ile finansal konularda kendini geliştirmek isteyenlere  risk tanımı ve temel risk sınıflamaları, risk yönetiminin finansal yönü, nasıl analiz edileceği ve yönetileceği konularının aktarılması amaçlanmaktadır.

Seminer İçeriği

 • Risk tanımı, temel risk sınıflamaları,
 • Risk ölçümü, ölçülmesi zorunlu riskler,
 • Risk yönetiminin finansal yönü, temel analiz noktaları,
 • Stratejik olarak finansal risk yönetimi,
 • Finansal risk yönetim ölçüm ve izleme metodu geliştirme

Kimler  Katılmalı :

Firma Sahipleri, Yöneticiler, Yönetici Adayları, Finans ve Muhasebe Yetkilileri ve Finansal konularda kendisini geliştirmek isteyenler

 

Eğitmen: Esra ŞENGÜL (Bağımsız Denetçi-SMMM)

 

1989 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden  mezun olmuştur. Sırasıyla 1991-1996 yılları arasında Turban Turizm A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 1996-2003 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de Denetçi, 2003 yılında Akdeniz Kimya A.Ş.’de Mali ve İdari  İşler Müdürü, 2004 yılında Boğaziçi Bağımsız Dış Denetim şirketinde  Başdenetçi ve İzmir ABİGEM’in çeşitli projelerinde Eğitmen ve Finansal Danışman, 2005-2009 yılları arasında da Öger Grup Türkiye’de  Denetim Müdürü, 2010-2013 döneminde Kılıç Deniz Ürünleri  ihracat İthalat ve Tic. A.Ş.’de  Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği görevinde bulunmuş, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın uygulamasına ilişkin olarak TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlerde eğitmen olarak görev almıştır.

Denetim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları, Bütçeleme, Maliyet  ve Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama,  Türkiye Finansal Raporlama Standartları  başlıca uzmanlık alanları olan ŞENGÜL halen  Mali Müşavir olarak danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmekte olup,  aynı zamanda Beşer Holding A.Ş. topluluk şirketlerinde  Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Hali hazırda vermekte olduğu bazı eğitimlerin başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)
 • İşletmelerde Suistimallerin Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi
 • Firmalarda İç Kontrol Sistemleri
 • Şirket Yönetiminde Finansal Vizyon ve Finansal Hedef Oluşturma
 • Finansal Raporlama ve Yönetsel Karar Alma
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 • Finansal Tabloların Analizi Eğitimi
 • Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi
 • İşletmelerde Bütçelerin Düzenlenmesi ve Kontrolü
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İşletmeler İçin Temel Hukuk Bilgisi
 • Temel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • İleri Düzey Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Daha fazla göster

Zaman

(Perşembe) 09:00 - 12:30

Yer

Denizli Ticaret Odası