İletişim Çağında Etkili İletişim Becerileri

25Nis09:1515:00İletişim Çağında Etkili İletişim Becerileri

Etkinlik Bilgileri

Eğitmen: Murat Can Canbay

Eğitimin Adı: İletişim Çağında Etkili İletişim Becerileri

Online Kayıt: www.dto.org.tr/egitim 

İLETİŞİM ÇAĞINDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Amaç: Katılımcıların etkin iletişim becerilerini arttırmak, hem kurum içi hem de sosyal yaşamda sorunsuz iletişim kurmalarına katkı sağlamak. Böylelikle kültürel, yöresel ve eğitimsel farklılıklardan arınmış duru bir iletişim ortamına kavuşulmasına yardımcı olmak. Ağırlıklı olarak sözlü iletişimde farkında olmadan yapılan hataların en aza indirilmesi ve yaratılacak farkındalıkla iletişim kalitesinin artırılması.

Hedefler:

 • Öncelikle etkin iletişim yöntemlerinin benimsetilmesi.
 • Sözlü iletişimin temel ögesi solunum konusunda eksiklerin saptanıp doğru solunum yöntemlerinin benimsetilerek solunum kalitesinin artırılması.
 • Ses ve kimlik ilişkisiyle sesin doğru çıkak noktalarında duyguların öneminin aktarılması; günlük kullanımdaki ses kirliliğini önleme adına yanlış konuşma alışkanlıklarının saptanması.
 • Ses bayrağımız Türkçemizin yazım ve konuşma dili arasındaki farklarının kavratılması.
 • Etkin iletişimin önündeki engellerin aşılması
 • Etkin iletişimin kişisel ve kurumsal marka değerinizdeki yerinin vurgulanması.

Yöntem:

 • Eğitimde zaman yönetimi, bilgi aktarımı için %30, uygulamalar için %70 oranında gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcıların kendi ortamlarında karşılaştıkları iletişim sorunlarının saptanması ve giderilmesi çalışmaları yapılacaktır.
 • Dil kullanımında öteden beri gelen yaygın yanlış kullanımların önüne geçici farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
 • Aktarılan bilgi ve deneyimlerin kalıcı olması için doğaçlama konuşma çalışmaları yanı sıra monolog, diyalog ve talk Show uygulamaları yaptırılacak ve tüm bu çalışmalarda kamera ve mikrofon kullanımı sağlanacaktır.

  

Akış:

 1. Tanışma ve Açılış
 2. Etkin İletişim
  1. Etkin iletişimin püf noktaları
  2. Etkin dinleme
  3. Sözün etkin iletişimdeki yeri ve söz dağarcığımız
  4. Bedenimiz de konuşur!
 3. Soluk ve Konuşma İlişkisi
  1. Doğru solunumun konuşmaya katkıları
  2. Diyafram solunumu egzersizleri ve ses kalitesini artırma uygulamaları
 4. Sesimiz, Kimliğimiz
  1. Sesin doğru tınlatılması
  2. Duygu ve ses ilişkisi uygulamaları
  3. Konuşmadaki gereksiz seslerin(eee, hani, yani, aynen vs.) temizlenmesi yöntemleri
 5. Diksiyon
  1. Konuşma ve yazı dili arasındaki temel farkların benimsetilmesi
  2. Farklı metinlerle okuma ve tonlama çalışmaları
  3. Artikülasyon çalışmaları
  4. Vurgu ve tonlama çalışmalarıyla monotonluktan kurtulma

Öğle Arası :

 1. Etkin İletişim Uygulamaları
  1. Kendini tanımak
  2. Hayal kurma çalışmaları
  3. Kendinle etkin iletişim
  4. Etkin iletişimi bozucu dış etmenleri savuşturma yöntemleri
  5. Etkin iletişimi sorunların çözümünde en büyük silah olarak kullanmak
  6. İletişiminizle akıllarda iz bırakmak
  7. Bireysel performansların değerlendirilmesi ve bunun sonucunda kişisel reçetelerin verilmesi.
 1. Eğitim Değerlendirmeleri ve Kapanış

Daha fazla göster

Zaman

(Perşembe) 09:15 - 15:00

Yer

Denizli Ticaret Odası