Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi

10Eyl(Eyl 10)09:1511(Eyl 11)16:30Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi

Etkinlik Bilgileri

Kayıt için: www.dto.org.tr/egitim

Çağdaş işletme yönetiminde yönetim kararları için gerekli sayısal verileri toplayacak, bunları işleyerek yöneticilerin kolaylıkla yararlanabilecekleri bir şekle dönüştürecek ve sonuçları gerek dönemsel olarak, gerekse de ihtiyaç duyulan diğer zamanlarda ilgili yöneticilere sunacak sistematik bir bilgi sağlama düzeninin gerekliliği ve önemi son derece açıktır. İşte bu anda yönetim/maliyet muhasebesi karşımıza çıkmaktadır. Karar verme sürecinde yönetim/maliyet muhasebesinin rolü, karar verme durumunda olan yöneticilere alacağı kararlara ilişkin uygun verileri sağlamaktır. Bu noktadan hareketle eğitimimizde hem maliyet muhasebesine genel bir bakış açısının sağlanması, hem de, maliyet bilgilerinin raporlanması ve yönetim kararlarında kullanılması konularının  örnekler aracılığıyla ayrıntılı olarak katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

Seminer İçeriği / Konular :

 

 • Maliyet Muhasebesine İlişkin Genel Esaslar,
 • Maliyet Muhasebesi ve Kayıt Düzeni,
 • Giderlerin Saptanması,
 • Giderlerin Gider Yerlerine Dağıtımı,
 • Giderlerin Mamullere Yüklenmesi (Maliyetlendirme Yöntemleri, Sipariş Maliyet Yöntemi, Evre (Safha) Maliyet Yöntemi)
 • Standart Maliyet Sistemi
 • Değişken Maliyet Sistemi,
 • Başa baş Analizi,
 • Maliyet Bilgilerinin Raporlanması ve Yönetim Kararlarında Kullanılması (Giderlerin Sabit-Değişken Olarak Ayrımı, Maliyet Muhasebesinde Düzenlenen Tablolar, Üretim ve Satış Hacminin Belirlenmesi Kararları, Fiyat Koyma Kararları, Makine ve Donatımın Yenilenmesi Kararları, Üretme veya  Satın Alma Kararları, Özel Bir Siparişin Kabul Edilip Edilmemesi Kararları, Belirli bir Mamulün Üretimine Devam Edilip Edilmemesi Kararları, En Uygun Mamul Karışımının Belirlenmesi Kararları)
 • Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlama
 • Konularla İlgili Örnek Uygulamalar

Kimler katılmalı:

İşletmelerin muhasebe ve maliyet muhasebesi çalışanları, yöneticileri ile maliyet muhasebesinin ürettiği bilgileri  kullanan diğer bölüm yönetici ve çalışanları ile farklı bölümlerde çalışmakla birlikte maliyet muhasebesine ilgi duyan tüm çalışanlar.

EĞİTMEN: Esra ŞENGÜL (Bağımsız Denetçi-SMMM)

1989 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden  mezun olmuştur. Sırasıyla 1991-1996 yılları arasında Turban Turizm A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 1996-2003 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de Denetçi, 2003 yılında Akdeniz Kimya A.Ş.’de Mali ve İdari  İşler Müdürü, 2004 yılında Boğaziçi Bağımsız Dış Denetim şirketinde  Başdenetçi ve İzmir ABİGEM’in çeşitli projelerinde Eğitmen ve Finansal Danışman, 2005-2009 yılları arasında da Öger Grup Türkiye’de  Denetim Müdürü, 2010-2013 döneminde Kılıç Deniz Ürünleri  ihracat İthalat ve Tic. A.Ş.’de  Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği görevinde bulunmuş, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın uygulamasına ilişkin olarak TÜRMOB tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlerde eğitmen olarak görev almıştır.

Denetim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları, Bütçeleme, Maliyet  ve Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama,  Türkiye Finansal Raporlama Standartları  başlıca uzmanlık alanları olan ŞENGÜL halen  Mali Müşavir olarak danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmekte olup,  aynı zamanda Beşer Holding A.Ş. topluluk şirketlerinde  Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Hali hazırda vermekte olduğu bazı eğitimlerin başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)
 • İşletmelerde Suistimallerin Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi
 • Firmalarda İç Kontrol Sistemleri
 • Şirket Yönetiminde Finansal Vizyon ve Finansal Hedef Oluşturma
 • Finansal Raporlama ve Yönetsel Karar Alma
 • Finansçı Olmayanlar İçin  Finans
 • Finansal  Tabloların Analizi Eğitimi
 • Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi
 • İşletmelerde Bütçelerin Düzenlenmesi ve Kontrolü
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İşletmeler İçin Temel Hukuk Bilgisi
 • Temel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • İleri Düzey Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

YÖNTEM : Anlatım, Soru/Cevap, Açıklamalı Örnek Çözümü

Daha fazla göster

Zaman

10 (Salı) 09:15 - 11 (Çarşamba) 16:30

Yer

Denizli Ticaret Odası