KRİZ DÖNEMLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

15Ara09:1512:15KRİZ DÖNEMLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Etkinlik Bilgileri

TANITICI İÇERİK

Belirli dönemlerde ortaya çıkan ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde işletmeleri mali başarısızlığa sürükleyen olaylar olarak tanımlanabilecek krizler, işletmeler için ayakta kalmanın en zor olduğu dönemi oluşturmaktadır. İşletmeler yaşam süreleri boyunca çeşitli krizlerle karşılaşabilmekte ve bu krizlerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilmektedirler. Firmaların krize yakalandığı andaki finansal yapıları ve krizden etkilenme dereceleri gelecekleri hakkında belirleyici rol olmaktadır. Finansal yapı oluşumunda ise etkili olan işletmenin finansman kararlarıdır. Bu noktadan hareketle  eğitimimizde;  işletme sahibi, yönetici ve yönetici adaylarına, finans ve muhasebe yetkilileri ile finansal konularda kendini geliştirmek isteyenlere , krize neden olan faktörler, işletmelerin krizler karşısındaki tutumları, kriz dönemlerinde finansal başarısızlık nedenleri ve  krizlere karşı izlenen finansal stratejilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Eğitimimizin akışı aşağıda yer almaktadır.

  • Kriz kavramı,
  • Krize neden olan faktörler,
  • Finansal kriz tanımı, Dünya’da ve Türkiye’deki finansal krizler,
  • Finansal krizlerin işletmeler üzerindeki etkileri,
  • Kriz dönemlerinde finansal başarısızlık nedenleri,
  • Finansal kriz dönemlerinde işletmelerde nakit yönetimi,
  • Finansal kriz dönemlerinde çalışma sermayesi yönetimi,
  • Kriz dönemlerinde uygulanacak finansal stratejiler,
  • İş dünyasının önemli kriz deneyimlerinden örnekler

 

KİMLER KATILMALI?

İşletme sahipleri, yönetici ve yönetici adayları, finans ve muhasebe yetkilileri ile finansal konularda kendini geliştirmek isteyenler

 

EĞİTMEN KİMDİR?

Esra ŞENGÜL (Bağımsız Denetçi-SMMM)

1989 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden  mezun olmuştur. Sırasıyla 1991-1996 yılları arasında Turban Turizm A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 1996-2003 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de Denetçi, 2003 yılında Akdeniz Kimya A.Ş.’de Mali ve İdari  İşler Müdürü, 2004 yılında Boğaziçi Bağımsız Dış Denetim şirketinde  Başdenetçi ve İzmir ABİGEM’in çeşitli projelerinde Eğitmen ve Finansal Danışman, 2005-2009 yılları arasında da Öger Grup Türkiye’de  Denetim Direktörü, 2010-2013 döneminde Kılıç Deniz Ürünleri  ihracat İthalat ve Tic. A.Ş.’de  Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği, 2013-2019 yıllarında da Beşer Holding A.Ş. topluluk şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  görevinde bulunmuş, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın uygulamasına ilişkin olarak TÜRMOB ve İzmir SMMO tarafından düzenlenen TFRS, TTK ve Denetim Eğitimleri projesinde Eğitmen olarak görev almıştır.

Bütçeleme, Denetim, Finansal Raporlama, Finansal Planlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi,  BOBİ FRS,  Türkiye Finansal Raporlama Standartları  başlıca uzmanlık alanları olan ŞENGÜL halen  Mali Müşavir olarak danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

YÖNTEM

Anlatım, Soru/Cevap, Örnek Olaylar,

 

Daha fazla göster

Zaman

(Salı) 09:15 - 12:15