Yenilikçi İşletmelere Ar-Ge Destekleri ve Proje Süreci Eğitimi

03Eyl09:1516:30Yenilikçi İşletmelere Ar-Ge Destekleri ve Proje Süreci Eğitimi

Etkinlik Bilgileri

Kayıt için: www.dto.org.tr/egitim

İÇERİK

Son yıllarda Tekstil endüstrisinde Ar-Ge çalışmaları artmaktadır. İşletmeler Ar-Ge çalışmalarının çoğunluğunu kendi öz kaynaklarından karşılamaktadır. Öz kaynakların yetersiz kaldığı büyük projeler söz konusu olduğunda, dış kaynaklara başvurma zorunluluğu doğmaktadır. Ayrıca Sanayi-Üniversite ve Sanayi-Sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmede de dış kaynaklı projeler önemli hale gelmeye başlamıştır. Dış kaynak kullanımı ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanabilmektedir.

Bu eğitimde, ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan projelerin nasıl oluşturulacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği, konsorsiyum oluşturmanın nasıl gerçekleştirileceği ve proje çıktılarının nasıl değerlendirileceği anlatılacaktır.

KİMLER KATILMALI

Eğitime, bünyesinde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapan firmaların ilgili bölümündeki personeller katılmalıdır.

EĞİTMEN

Doç. Dr. Gökhan Erkan 1975 yılında Erzurum’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Denizli’de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve Doktora çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleştirmiştir. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çok sayıda uluslararası bilimsel yayın ve bildirisi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok projede yürütücü, çalışan ve danışman olarak görev almaktadır. Projelerde hakemlik ve izleyicilik görevleri de bulunmaktadır.

 YÖNTEM

Ulusal ve uluslararası kaynaklar,  proje yazma ve proje çıktılarını değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.

 

Daha fazla göster

Zaman

(Salı) 09:15 - 16:30

Yer

Denizli Ticaret Odası