Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden tarafımıza intikal eden yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı’nın yazısına atıfla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin TSE tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
ADR’ye göre patlayıcı madde (Sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII / EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ve ilgili diğer belgeler, levha vb.nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulması zorunludur.