İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolünün (MEGİP) imzalanmıştır.

  • Megip’in amacı işverenin istediği vasıflı elemanları yetiştirmektir.
  • Megip projesi ile işverenlerin vasıflı eleman ihtiyacı karşılanacaktır.
  • Her İşveren çalışan Sayısının %50 sine kadar personel talep edebilir.
  • İşverenler vasıflı eleman taleplerini bir yazı ile İŞKUR dan talep edeceklerdir.
  • Eğitim, teorik ve pratik bir arada verilebilecektir. Eğitimlerin ayrı ayrı verilmesi halinde ise pratik eğitim vasıflı eleman talep eden işverenin işyerinde uygulanacaktır.

Daha fazla detaylı bilgi için işverenler Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat edebilir.

Telefon: 0258 268 00 37 www.iskur.gov.tr

Bilgi notları