Türkiye Odalar ve borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

ABD tarafından İran’a yönelik tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı bilinmekle beraber, söz konusu yaptırımların—sınır aşar nitelikte uygulandığı göz önünde tutularak, yaptırımların kapsamı hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu yaptırımlar konusunda, Birliğimiz ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde, 10 Aralık 2018 Pazarteşi .günü, saat 14:00’de TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda, Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.

Bilgilerini ve söz konusu toplantının üyelerinize duyurularak, katılımcıların ekte ve Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Ülke Duyurulan-İran ve ABD” bölümünde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, 7 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla ([email protected]) iletmeleri istenmektedir.