İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 12.1L2018 tarihli ve 18531138-201.01 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemizin dünya ile ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda geliştirmekte olduğu ilişkilerin uluslararası öğrenciler tarafından da tesis edilecek bağlar ile güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Türkiye Burslarının, ülkemizin hedefleri, kurumlarımızm talepleri, muhatap ülkelerin ihtiyaçları ve Öğrencilerin beklentilerinin birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir planlama süreciyle yürütülmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye Burslan uygulamasının 2019 yılında bir adım öteye taşınabilmesi amacıyla Birliğimizin stratejik hedefler doğrultusunda işbirliği yürüttüğü ve/veya yürütmeyi planladığı alanlar ile ülkeler özelinde ülkemiz şirketlerinin yaptığı/yapmayı planladığı yatırımlara dair bilgiye, bu yatırımlar kapsamında ilgili ülkelerde karşılaşılan insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda burslandırma yapılmasında fayda görülen yükseköğrenim düzeyi ve eğitim alanlarına dair görüş ve değerlendirmelerimiz talep edilmektedir.

Bilgilerinizi, konunun üyelerinize duyurulmasını ve Birliğimiz görüşlerinde yer verilmek üzere değerlendirmelerinizin 12 Aralık 2018 tarihine kadar odamıza [email protected] eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir.