Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 01.02.2019 tarih, 12424673-403 sayılı alınan yazılarında; Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2018 tarih ve 40173425 sayılı yazı ile Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında hak sahiplerine verilmesi planlanan “2018 Yılı 22. Tüketici Ödülleri”ne ilişkin ilan metni yazı ekinde sunulmuştur.