KOSGEB Denizli Müdürlüğü’nden alınan yazıda;


           KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında; İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla,  “2019 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı , İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanarak üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmelerini sağlamak amacıyla “2019 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı açıklanmıştır.

           Proje başvurusu 04 Mart – 02 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır

           Proje teklif çağrıları ve eklerine https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programir adresinde, “yürürlükte olan çağrılar” bölümünden ulaşılabilmekte olup Proje Teklif Çağrıları yazımız ekinde gönderilmiştir

          Ayrıca ekte gönderilen duyuru metninde ayrıntılar yer almaktadır. denilmektedir.