Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan  14.01.2020 tarih, 47084183-435.99-E-00051331233 sayılı yazılarında; ilgide kayıtlı yazı ve ekli 2018/1 sayılı Genelge ile; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince sebze ve meyve perakende satışının yapıldığı pazaryerleri, market, bakkal, manav vb. yerlerde ürün künyelerinin bulundurulma zorunluluğu belirtilmekte olup, Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 5 inci maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası (2020 yılı için on bir bin yedi yüz otuz beş  Türk Lirası) Belediyelerce idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığı yazısı ekte sunulmuştur.