Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.03.2020 tarih ve 34221550-250-3043 sayılı yazılarında,

Avrupa Komisyonu, koronavirüs (COVID-19) hakkında kamu sağlığının korunması ile eşya ve temel hizmetlere erişimi sağlamak adına 16.03.2020 tarihinde basın duyurusu yapmak suretiyle bir kılavuz yayınlamıştır. Bahsi geçen belgelerin gayrı resmi çevirileri ekte sunulmaktadır.

Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak alman bilgi ve öneriler, çözüm sağlanması adına yetkili makamlarla paylaşılacaktır.

– Kılavuz çerçevesinde düzenlenen hususlara ilişkin olarak sorun yaşanıyor ise sorun yaşanan noktalar ve uygulamalara dair somut bilgi ve varsa belge temin edilmesi,

– İntermodal taşımacılık alanında (Özellikle mod değişimlerinde) sorun yaşanıyor ise somut bilgilerle ifade edilmesi,

– Sürücülere ait park alanlarında alman tedbirler ve bu alanlarda bulunulması gerektiği düşünülen iyileştirmelere dair önerilerin paylaşılması.

Bilgilerini ve konuya ilişkin olarak yetkili makamlara iletilmesi istenen bilgi ve çözüm önerilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere 25.03.2020 Çarşamba günü Saat.12.00’a kadar [email protected] adresine e-mail yoluyla gönderilmesi hususu bilgilerinize sunulur.